“Wszystko co będą mieć, to to co Im damy”

Możliwości Fundacji są odzwierciedleniem wrażliwości społeczeństwa. Dzięki wsparciu osób prywatnych i poniższych Instytucji, możemy wielopłaszczyznowo reagować na potrzeby naszych Podopiecznych.

Fundacja PZU

PZU

GLOVO

Fundacja Biedronki

Diet4U

Kuchnia za ścianą

Carrefour

Zielona Skrzynka

FHU Rozwój Grzegorz Krzysztofik

Piekarnia Putka

Fundacja Orange

Fundacja Agory

Międzychód

Profi

Arteta

Uber

Szkoła Podstawowa nr 340

Szkoła Podstawowa „Chocimska”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318

SP65 im.Władysława Orkana

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny KrahelskiejDzięki sieci powiązań zapewniamy opiekę potrzebującym Podopiecznym współpracujących Organizacji, natomiast Podopieczni Fundacji korzystają ze statutowych form wsparcia tych Instytucji.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Fundacja Stocznia

Stowarzyszenie Syntonia

Prometeusz dla Seniorów

Fundacja Daj Herbatę

Polski Związek Niewidomych

Fundacja Projekt Starsi

Stowarzyszenie Leczymy z Misją

Spółdzielnia Socjalna Wola

Fundacja Warsaw Legend

Ośrodki Opieki Społecznej